دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

Norouzi Aghdam E., H. Babazadeh and M. Vazifehdoust, 29Sep-5Oct, Mardin/Turkey, Evaluation of Distributed SWAP model in Simulation Wheat Yield Production(Case Study: Doroudzan Irrigation and Drainage Network, Iran), World Irrigation Forum and 64th International Executive Council Meeting(ICID),

Shamsnia S.A., H. Babazadeh and F. Boustani, 10-12 Sep. Singapore, Using Stochastic Methods in Modeling of the Monthly Precipitation and Mean Temperature (A Case Study: Shiraz Station, Iran), International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2010),

Babazadeh. H. and S. Ansari, Indonesia, 9-10 March2010, Application of Filtered Local Minimum Baseflow Method, First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010,

Beheshti M.R., Sedghi H. and H. Babazadeh, Sacramento-California -USA- June 2008, Genetic Algorithm Application in Developing a Combined Model for Operation and Design of Hydropower Reservoirs, HYDROVISION2008 Conference,

Abbasi, H. and, H. Babazadeh, April 29- May 1, Tehran-Iran-2008, Effects of zeolite on the quality yield of corn grain under different irrigation treatments, Iran International Zeolite Conference (IIZC'08),

Babazadeh H., H. Sedghi, F. Kaveh and H. Mousavi Jahromi, Sharm El-Sheikh-Egypt. 15-18 March, Performance Evaluation of Jiroft Storage Dam Operation by HEC-ResSim 2.0, Water Technology Conference,

بابازاده ح. و بیات م.ع, دانشگاه شهید چمران اهواز، 10-12 اسفند 1389, بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی استان همدان, سومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی,

ملک‌پور م.، ف. کاوه و ح. بابازاده, 9-10 خرداد91، كرج، موسسه تحقيقات خاك و آب., بهره‌وری آب در تعدادی از گیاهان زراعی در شبکه‌ آبیاری و زهکشی دشت قزوین(مطالعه موردی: دشت شریف‌آباد), اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه,

سرائی تبریزی م. و ح. بابازاده, 9-10 خرداد91، كرج، موسسه تحقيقات خاك و آب., بهینه‌سازی اقتصادی محصول سویا در شرایط کم آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک, اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه,

طاوسی م. و ح. بابازاده, 9-10 خرداد91، كرج، موسسه تحقيقات خاك و آب, بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد زیره در دو روش آبیاری بارانی و جوی پشته‌ای, اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه,

تافته آ.، ن. ابراهیمی‌پاک و ح. بابازاده, 9-10 خرداد91، كرج، موسسه تحقيقات خاك و آب., ارزیابی شبکه آبیاری و بهینه‌سازی الگوی کشت در دشت هشتگرد, اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه,

بابازاده ح. و م. سرائی تبریزی, 9-10 خرداد91، كرج، موسسه تحقيقات خاك و آب., بررسی بهره‌وری آب گیاه سویا با استفاده از مدل‌های SWAP، Budget و AquaCrop., اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه,

جاهد ر.، ن. جلال کمالی و ح. بابازاده, دانشگاه تهران، 1 و 2 آذرماه90, صحت سنجی عملکرد مدل های گردش عمومی جو (AOGCM) در شیبه سازی داده های دما در منطقه کرمان, نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب در كشاورزي,

ملک‌پور م.، ف. کاوه و ح. بابازاده, دانشگاه تهران، 1 و 2 آذرماه 90, شبیه سازی کاهش عملکرد در اثر تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop, نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب در كشاورزي,

بابازاده ح. و ش. افتخار, دانشگاه تهران، 1 و 2 آذرماه, برنامه‌ریزی بهینه آبیاری در شرایط کم آبیاری محصولات گندم، جو و ذرت در اقلیم سرد و متعدل, نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب در كشاورزي,

شاه‌محمدی ش.، ح. بابازاده، ا.ح. ناظمی و محمد منشوری, 1390، دانشگاه تبريز, برآورد پارامترهای انتقال سرب و مس از ستون خاک رسی غیر اشباع, دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران,

شاه‌محمدی ش.، ح. بابازاده، ا.ح. ناظمی و محمد منشوری, 1390، دانشگاه تبريز, کاربرد مدل کسری انتقال-پخش در شبیه‌سازی انتقال فلزات سنگین, دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران,

15. جلوس حقی، ا. و ح. بابازاده, ارديبهشت ماه 1390، زنجان, بهینه‌سازی الگوی کشت دشت تهران-کرج در اثر تغییرات آب و هوایی, دومين كنفرانس ملي پژوهش‌هاي آب ايران,

جلوس حقی، ا. و ح. بابازاده, 9 و 10 بهمن‌ماه، كرمان, بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع و مصارف آب دشت تهران-کرج با استفاده از مدلهای AOGCMs،, دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب,

سلیمانی م.م.، م. حیدری، ح. بابازاده و م. منشوری, 1389-دانشگاه صنعت آب و برق, بررسی آماری روند تغییرات کیفیت آ ب در رودخانه آبشینه همدان, همايش ملي آب پاک,

سرایی تبریزی، م.، ح. بابازاده, 1389-کرمان, معرفی و کاربرد مدل Agrolaboratory 2010 جهت مدیریت آبیاری در مزرعه, اولين کنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاک و هوا,

ظهره وند ع.، ا. کرباسچی، ح. بابازاده، و م. منشوری, 30و 31 ارديبهشت 88، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان., مدلسازی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل Visual Modflow, دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن,

سرایی تبریزی، م.، ح. بابازاده و م. پارسی نژاد, 30و 31 ارديبهشت، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان., مطالعه راندمان کاربرد آب در مزرعه تحت اعمال تیمارهای کم آبیاری, دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن,

خدادادی دهکردی، د.، ح. بابازاده، ا. رفیعی نیا، س. ا. شمس نیا، و ا. نوروزی اقدم, 1388-دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. 19 و 20 اسفندماه., ارزیابی مدل Drainmod از نظر نوسانات سطح ایستابی و زهاب خروجی در شبکه آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان, اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت و چالش های پیش رو,

شمس نیا، س.ا، ح. بابازاده، ف. بوستانی، د. خدادادی دهکردی و ا. نوروزی اقدم, 1388-دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. 19 و 20 اسفندماه., پیش بینی بارش و متوسط درجه حرارت ماهانه شیراز با استفاده از مدل ARIMA و تاثیر آن بر خشکسالی., اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت و چالش های پیش رو,

نوروزی اقدم، ا.، ح. بابازاده، عقیقی، ح. شمس نیا، س.ا. و خدادادی دهکردی، د, 1388-دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, تخمین رطوبت لایه سطحی خاک به روش TVX, اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت و چالش های پیش رو,

حبیب زاده، ب.، ح. بابازاده و ک. زینال‌زاده, 1387-اهواز, مقایسه دو روش نفوذ سنج گلف و چاهک معکوس در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک, دومين همايش ملي مديريت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ايران,

بابازاده ح. و م. سرایی تبریزی, 1387-زابل, کنترل بحران آب با در نظر گرفتن مدﻳﺮﻳﺖ تقاضای آب و مدﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﮏ, كنفرانس بحران آب,

بابازاده ح.، ح. صدقی، ف. کاوه و ح. موسوی جهرمی, مهرماه1387, ارزیابی بهره برداری از سد مخزنی جیرفت در شرایط طرح توسعه و رسوبگذاری دوره های مختلف با استفاده از مدلHEC-ResSim 2.0 –, سومين كنفرانس منابع آب ايران-,

بهشتی م. ر.، ح. صدقی و ح. بابازاده, تهران- اردیبهشت ماه1387, توسعه مدل تلفیقی شبیه سازی و بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن برقابی, دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برقابي,

بهشتی م. ر.، ح. صدقی و ح. بابازاده, آبان ماه(1386)دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج, کاربرد الگوریتم ژنتیک در تهیه مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برقابی, اولين همايش ملي سد و سازه هاي هيدروليكي,

بابازاده ح., آبان ماه81 -دانشگاه اروميه, تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت منابع آب و خاک کشور, نخستين كنفرانس دانشجويي آب و خاك-,

مقالات چاپ شده در نشریات

Tafteh A., Babazadeh H., EbrahimiPak N. A. and Kaveh F, 2014- DOI: 10.1002/ird.1869, Optimization of irrigation water distribution using the MGA method and comparison with a linear programming method, Irrig. and Drain,

Aryanfar A., Shafai Bejestan M., Khosrojerdi A. and Babazadeh H, 20-2014(2):35-45, Laboratory investigation on changes in the angles of the invert traps in order to increase the trapping efficiency. Ecology, Environment and Conservation,

Tafteh A., Babazadeh H., EbrahimiPak N. A. and Kaveh F, 20-2014(2):7-14, Determine yield response factors of important crops by different production functions in Qazvin plain, Ecology, Environment and Conservation,

Nouri M., Sedghi H., Babazedeh H., and Fahmi H, 41-2014(3):261–269, Urmia Lake Water Level Fluctuation Hydro Informatics Modeling Using Support Vector Machine and Conjunction of Wavelet and Neural Network, Water Resources,

Motamedi A., Pourhemmat J., Sedghi H., Babazadeh H, 19-2013(4):947-954, Investigation of satellite image accuracy for determining Snowline elevation (Case study: Armand Basin in IRAN), Ecology, Environment and Conservation,

Shahmohammadi-Kalalagh Sh., H. Babazadeh and Nazemi A, 10.1007-2013/s12517-013-1114-z, Comparison of linear and nonlinear forms of isotherm models for Zn(II) and Cu(II) sorption on a kaolinite, Arab J Geosci,

Roshani A. R., A. Mosaedi, H. Sedghi, H. Babazadeh and M. Manshouri, 18-2012(4):835-847, Estimation of sedimentation in Karaj and Torogh Dam reservoirs (Iran) by hydrological models and comparison with actual sediment, Ecology, Environment and Conservation,

Shahmohammadi-Kalalagh Sh. and H. Babazadeh, 11:111-2013–118, Isotherms for the sorption of zinc and copper onto kaolinite: comparison of various error functions, Int. J. Environ. Sci. Technol,

Babazadeh, H. and Tabrizi, M. S, 62-2013: 425-434, Combined Optimization of Soybean Water Productivity and Crop Yield by Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA), Irrig. and Drain,

Norouzi Aghdam E., H. Babazadeh, M. Vazifehdoost, F. Kaveh, 7-2013(1): 86-93, Regional Modeling of Wheat yield production Using The Distributed Agro-hydrological SWAP, Advances in Environmental Biology,

Tafteh A., H. Babazadeh, N.A. Ebrahimipak, F. Kaveh, 5-2013(3):111-122, Evaluation and Improvement of Crop Production Functions for Simulation Winter Wheat Yield with Two Type of Yield Response Factors, Journal of Agricultural Sciences,

Asadi A., H. Sedghi; J. Porhemat, H. Babazadeh, 18-2012(4):59-66, Calibration, Verification and Sensitivity analysis of the HEC-HMS Hydrologic Model (Study Area: Kabkian basin and Delibajak subbasin), Ecology, Environment and Conservation,

Ahmadzadeh F., F. Kaveh, H. Babazadeh; A. Fakheri Fard, 2012(4), Optimal Crop Patterns Under Variable Limited Water Resources, Ecology, Environment and Conservation,

Rezaee A., Shabanlou S. and H. Babazadeh, Vol.18(2), 35-39-2012, Flood Simulation With WEAP Model (Case study: Golestan Basin), Ecology, Environment and Conservation,

Meyari A., M. Esfandiari, H. Babazadeh, M. R. Pirestani and E. M. Yasoori, Vol. 7(22), pp. 3320-3328-2012, Application of mechanistic model for soil production and landscape development in Jajrood area, North-east Iran, African Journal of Agricultural Research,

Mokhtari S. A., H. Babazadeh, H. Sedghi and F. Kaveh, Vol. 65(5), pp:484-493-2012, Spatial and temporal simulation of groundwater flow under different withdrawal scenarios (Case study: Shazand plain aquifer, Iran), Archive Des Sciences,

Shamsnia S. A., H. Babazadeh, F. Bustani and H. R. Matinfar, Vol. 65(6), pp:365-378-2012, Comparison of RDI and SPI Indices and correlation analysis of Meteorological, Spectral and Thermal Indices for drought monitoring in various areas, Archive Des Sciences,

Khodadadi D., H. A. Kashkouli, H. Sedghi, A Naderi and H. Babazadeh, 2012- 6(3):1283-1291, Evaluation of the Drought Stress Impact and Application of Different Ratios of Super Absorbent, Super AB A 200 on the Corn SCKaroun701 Performance Components in Khouzestan Climate Conditions, Advances in Environmental Biology,

Babazadeh H. and M. Saraei Tabrizi, Vol. 65(5), pp:62-73-2012, Combined Optimization of Soybean Water Productivity and Crop Yield by Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA), Archive Des Sciences,

Ahmadzadeh F., H. Babazadeh, F. Kaveh and A. Fakherifard, Vol 65(5) pp: 46-59-2012, Optimization of limited water resources requirement by using deficit irrigation, Archive Des Sciences,

Malekpour M. and H. Babazadeh, No. 3, 2:39-47-2011, Simulation of yield decline as a result of water stress using BUDGET model, Int. Jou. of Agr, Sci. and Res,

Shamsnia S. A., H. Babazadeh, F. Bustani and H. Sedghi, 18-2012 (3): 467-477, Temporal and spatial evaluation of evapotranspiration methods for estimating potential evapotranspiration in Arid and Semiarid regions, Ecol. Env. & Cons,

Babazadeh H. and S.A. Shamsnia, Vol 65(4), pp:148-158-2012, Modeling Climate Variables Using Time Series Analysis in Arid and Semi Arid Regions, Archive Des Sciences,

Fereydooni M., M. Rahnemaei, H. Babazadeh, H. Sedghi and M.R. Elhami, Vol. 7(40), pp. 5446-5458-2012, Comparison of Artificial Neural Networks and Stochastic Models in River Discharge Forecasting, (Case Study: Ghara- Aghaj River, Fars Province, IRAN), African Journal of Agriculture Research,

Najarchi, M., F. Kaveh, H. Babazadeh and M. Manshouri, 2011-Vol. 6(16), pp. 3700-3705, Determination of yield response factor for field crop deficit irrigation, African Journal of Agricultural Research,

Shahmohammadi Kalalogh, Sh., A.H. Nazemi, H. Babazadeh, and M. Manshouri, Vol., 3 (4), 675-681-2012, Estimating lead and copper transport parameters unsaturated clay soil column, International Research Journal of Applied and Basic Sciences,

Shahmohammadi Kalalogh, Sh., H. Babazadeh, A.H. Nazemi and M. Manshouri, CJES, Vol 9, No.2, Dec. 2011, Isotherm and kinetic Studies on adsorption of Pb, Zn and Cu by Kaolinite, Caspian Journal of Environmental Sciences,

Faghihi N., F. Kaveh and H. Babazadeh, Vol.2, No.1, Fall2010, pp-2011, Prediction of Aquifer Reaction to Different Hydrological and Management Scenarios Using Visual MODFLOW Model, Case Study of Qazvin Plain, Journal of Water Sciences Research,

Bayat M.A., H. Babazadeh and M. Manshouri, Vol.2, No.1, Fall 2010, pp-2010, Temporal and Spatial study of water use productivity of strategies crops in regional scale Case study: Hamedan province, Water Sciences Research,

Zamani Nouri A.L., H. Sedghi, A. Telvari, H. Babazadeh, M. Manshori and A. R. Massah Bavani, 17-2011 (3): pp.1-10, Using L-moments method for estimating flood quantiles uncertainty in regional flood frequency analysis, Ecology, Environment and Conservation Journal,

Noori Ghidari M.H., A. Telvari, H. Babazadeh and M. Manshouri, 38-2011(4): 484-493, Estimating design probable maximum precipitation using multifractal methods and comparison with statistical and synoptic methods. Case study: Basin of Bakhtiari Dam, Water Resources,

Sarai Tabrizi, M., M. Parsinejad and H. Babazadeh, . 61:80–88, Efficacy of partial root drying technique for optimizing soybean crop production in semi-arid regions, Irrig. and Drain,

33. ابراهیمی‌پاک ن.، آ. تافته و ح. بابازاده, 1393-45(2): 135-145, بررسی توابع تولید محصول یونجه به منظور برآورد عملکرد در سطوح مختلف آبیاری در منطقة قزوین, مجله تحقیقات آب و خاک ایران,

32. ضیایی غ.، بابازاده ح.، عباسی ع. و کاوه، ف., 1393, بررسی عملکرد مدل‌های AquaCrop و CERES-Maize در برآورد اجزاء بیلان آب خاک و عملکرد ذرت, مجله تحقیقات آب و خاک ایران,

بابازاده ح.، و م. سرائی تبریزی, (1393), ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سویا, نشريه دانش آب و خاك,

شیرشاهی ف.، ح. بابازاده، ف. کاوه و ا. امیری, (1393)-28(2):273-283, ارزیابی کارایی مصرف آب و برآورد عملکرد گندم با استفاده از مدلSWAP در بخشی از ‌شبکه آبیاری و زهکشی درودزن, مجله پژوهش‌هاي آب در كشاورزي,

شاهمحمدی کلالق ش.، ح. بابازاده و س. بهاری, (1393)-28(1): 77-86, مقایسه دو مدل برای انتقال برماید در ستونهای خاک دست نخورده با مدل کسری انتقال-پخش, مجله پژوهش هاي خاک(علوم خاک و آب),

28. توکلی ع. و ح. بابازاده, (1392), ارزیابی قابلیت مدلهای سری زمانی تئوری آشوب در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع(ایستگاه سینوبتیک تربت حیدریه، خراسان رضوی), مجله پژوهش آب ايران,

27. زارعی م. ا.، س. ح. طباطبایی و ح. بابازاده, 1392, تعیین مناسبترین مدل تابش در معادله هارگریوز-سامانی در دشت شهرکرد با استفاده از داده های لایسیمتری, مجله پژوهش آب ایران,

رزاقی پ.، ح. بابازاده و م. شوریان, 3(2): 11-23, بهره برداری از مخزن چند منظوره در شرایط محدودیت منابع آبی و اعمال سیاست جیره‌بندی رهاسازی از مخزن با استفاده از مدل MODSIM 8.1, مجله حفاظت منابع آب و خاک,

25. خوشدوز ماسوله ن.، ح. بابازاده، س. ح. طباطبایی و م. نادری, 3(1):19-31, توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان های ساحلی، مطالعه موردی: جزیره کیش, مجله حفاظت منابع آب و خاک,

24. آریانفر، ع.، م. شفاعی بجستان، ا. خسروجردی و ح. بابازاده, 3(1): 1-17, بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان تله اندازی در چاهک‌های تله, مجله حفاظت منابع آب و خاک,

23. تافته آ.، ن. ابراهیمی پاک، ح. بابازاده، ف. کاوه و ف. مشیری, 27(3): 315-328, ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری در دشت قزوین, مجله پژوهش‌هاي آب در كشاورزي,

22. سرایی تبریزی م.، م. پارسی نژاد، و ح. بابازاده, زمستان 94, ارزیابی کارایی مدل CropWat 8.0 در پیش‌بینی و برآورد مصرف آب و میزان عملکرد محصول سویا با استفاده از داده‌های مزرعه‌ای در منطقه کرج،, نشريه پژوهش و سازندگي(زراعت)،,

21. نوروزی اقدم ا.، ح. بابازاده، م. وظیفه‌دوست، ف. کاوه, 8(3):69-79, مدل¬سازی منطقه¬ای عملکرد گندم با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن), مجله دانش نوين كشاورزي پايدار,

بابازاده ح.، م. سرائی تبریزی, 35(4):83-96, واسنجی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب سویا, مجله علوم و مهندسی آبیاری,

بابازاده ح.، ش. افتخار و ح. صدقی, جلد 25ب، شماره 2، ص: 183-194, بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: دشت قزوین, مجله پژوهش‌هاي آب در كشاورزي,

سرایی تبریزی م.، م. پارسی نژاد، ع. لیاقت و ح. بابازاده, 97: 112-121., تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی سویا در مراحل مختلف رشد, نشريه پژوهش و سازندگي(زراعت),

بابازاده ح.، ا. نوروزی اقدم، ح. عقیقی، ا. شمس‌نیا، و د. خدادادی دهکردی, شماره 1-19، بهار 91, تخمین رطوبت لایه سطحی خاک اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص دما/پوشش گیاهی(مطالعه موردی: استان خراسان), فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران,

بابازاده ح.، ا. شمس‌نیا، ف. بوستانی، د. خدادادی دهکردی و ا. نوروزی, 41:23-47., بررسی خشکسالی، ترسالی و پیش بینی پارامترهای اقلیمی بارش و درجه حرارت منطقه شیراز با استفاده از روش های استوکستیک, مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي تبريز,

بابازاده ح.، م. سرایی تبریزی, 26(2):329-339., ارزیابی مدل3.1 AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا, نشريه آب و خاك(علوم و صنايع كشاورزي),

ناصری ا.، ح. بابازاده و س. نخجوانی, ، شماره 1 جلد اول، پاييز 90، ص: 27-40, انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای, مجله حفاظت منابع آب و خاك,

12. جاهد ر.، ن. جلال کمالی و ح. بابازاده, سال چهارم، تابستان 90، ص: 51-64, صحت سنجی عملکرد شبیه‌های گردش عمومی جو (AOGCM) در شبیه‌سازی داده‌های دما در منطقه کرمان, مجله مهندسي منابع آب,

بابازاده ح.، م. سرایی تبریزی، م. پارسی نژاد، ع.م. مدرس ثانوی, 1389-جلد 24ب، شماره 2، ص: 99-109, بررسی برخی صفات کیفی و کمی زراعی سویا (Glycine max L. Merrill) تحت تنش آبی, مجله پژوهش‌هاي آب در كشاورزي,

. بابازاده ح.، ف. شاهرخی، م. منشوری و ف. داودی, 1390, بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم منطقه ابهر استان زنجان, مهندسي منابع آب-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد مرودشت,

بابازاده ح.، د. خدادادی دهکردی، ا. رفیعی نیا، ا. شمس‌نیا و ا. نوروزی, جلد 1/20 شماره 3، ص: 185-198, ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان، از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی، با استفاده از مدل Drainmod, مجله دانش آب و خاك,

سرایی تبریزی م.، ح. بابازاده، م. پارسی نژاد و ع.م. مدرس ثانوی, سال چهاردم، شماره پنجاه و دوم، تابستان 89 ص:1-13, بهبود کارایی مصرف آب سویا با استفاده از آبیاری بخش منطقه ریشه(Partial Root Drying)،, مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك,

7. بابازاده ح. و ا. مردانی, شماره اول-سال اول-پاييز 1387, ارزیابی روش آبیاری سطحی با کاربرد لوله‌های دریچه دار و پیشنهادی برای بازنگری ارقام سند ملی آب در استان فارس, نشريه مهندسي منابع آب-دانشگاه آزاد اسلامي-واحد مرودشت,

امداد م. ر. و ح. بابازاده, 1387, تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت ذرت, مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي – دانشگاه آزاد اسلامي –واحد علوم و تحقيقات تهران,

5. مردانی ا. و ح. بابازاده, 1387, بررسی و تعیین مقدار آب مصرفی زراعت برنج در مزارع شالیزاری شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فارس, مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي –دانشگاه آزاد اسلامي –واحد علوم و تحقيقات تهران,

بابازاده ح.، ح. صدقی، ف. کاوه و ح. موسوی جهرمی, 1387, ارزیابی بهره برداری از سد مخزنی جیرفت در شرایط طرح توسعه و رسوبگذاری دوره های مختلف با استفاده از مدلHEC-ResSim 2.0, مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي –دانشگاه آزاد اسلامي –واحد علوم و تحقيقات تهران,

بهبهانی م. ر. و ح. بابازاده, 1384, آنالیز حساسیت مدل آبیاری سطحی SIRMOD, مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي – دانشگاه آزاد اسلامي –واحد علوم و تحقيقات تهران,

بهبهانی م. ر. و ح. بابازاده, 1384, حل معادله نفوذ گرین امپت با ایجاد سری‌های تجزیه, مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم و تحقيقات تهران,

بهبهانی م. ر. و ح. بابازاده, 1383, ارزیابی مزرعه‌ای مدل آبیاری سطحی SIRMOD, مجله علوم كشاورزي,

کتب

حسین بابازاده و محمدرضا بهشتی, 1387, مدلسازی و تحلیل سیستمهای منابع آب, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات تهران-۴۰۳صفحه, ترجمه

حسین بابازاده و محمدرضا بهشتی, 1389, طراحی شبکه های تامین آب, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات تهران-۴۰۳صفحه, ترجمه

موضوعات تدریس تخصصی

دکتری تخصصی

  • مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی

    هیدرولیک آبیاری سطحی

    تبخیر و تعرق و نیاز آبی

    رابطه آب-خاک و گیاه تکمیلی

    مهندسی منابع آب پیشرفته

کارشناسی ارشد

    روشهای کامپیوتری در علوم آب

    رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

     آبیاری قطره​ای

     آبیاری بارانی

     آبیاری تحت فشار

     آبیاری سطحی

     مهندسی منابع آب

     مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

کارشناسی

     آبیاری عمومی

     مبانی کامپیوتر

     آشنایی با کامپیوتر

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - حسین صدقی، حسین بابازاده و محمدرضا بهشتی, 1387, همکار طرح شبیه‌سازی هیدروانرژی در نیروگاه‌های برقابی و تعیین ظرفیت نصب بهینه آنها,

2 - حسین بابازاده, 1389, طرح تحلیل و پیش بینی پارامترهای اقلیمی بارش و دما با استفاده از مدل های استوکستیک (مطالعه موردی: شهرستان شیراز),

3 - حسین بابازاده, 1389, طرح آبیاری تحت فشار محوطه دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران,

4 - حسین بابازاده و مهدی سرائی تبریزی, بررسی کارایی مصرف آب گیاه سویا با استفاده از مدل‌های SWAP، Budget و AquaCrop،,

پایان نامه های دفاع شده

- پریناز رزاقی, استخراج منحنی فرمان بهره‌برداری از مخازن سدها در شرایط جیره‌بندی(مطالعه موردی: سد مخزنی نمرود),

- وحید داسدار, ارزیابی مشخصات و عملکرد مخازن سدها با توجه به اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه‌ها(مطالعه موردی، سد قره‌ناز بر روی رودخانه مردقچای),

- ساناز سنجری, بررسی اثرات طرح‌های توسعه منابع آب در سرشاخه‌های زاینده رود بر بهره‌برداری از سد زاینده‌رود,

- خدیجه فتاحی, بررسی اثرات کمی و کیفی آب آبیاری و مقدار ازت بر عملکرد سورگوم شیرین,

- عبدالرضا اعتمادیان, بررسی تاثیر دور آبیاری قطره‌ای و آرایش کشت بر خواص کمی و کیفی زراعت سیب زمینی استان زنجان,

- فهیمه شیرشاهی, ارزایبی کارایی مصرف آب و پیش‌بینی عملکرد محصولات الگوی کشت با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شبکه ابیاری و زهکشی سد درودزن),

- ارمغان پارسامهر, ارزیابی تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینیبه روش پویایی سیستم 0 مطالعه موردی: سد نمرود),

- احسان نظری, بررسی اثر احداث شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود بر برخی خصوصیات کیفی آب و خاک (مطالعه موردی: واحد عمرانی 4),

- آرش اسدی, بهینه‌سازی ابعاد شبکه لوله‌های آبیاری تحت فشار با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری,

- شیرین آقابابایی, بررسی تبخیر و تعرق چمن با استفاده از روش‌های لایسیمتری، پنمن مانتیث و تگنینگ شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: موسسه تحقیقات خاک و آب شهرکرد),

- علی داداری, پهنه‌بندی تبخیر و تخیر-تعرق مرجع با استفاده از داده‌های زمینی، دور‌سنجی و تکنیک‌های درون‌یابی در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان مرکزی),

- فخرالله سپهری, بررسی اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژی برخی زیرحوضه های آبریز دامنه جنوبی البرز,

- عرفان صفری, مدیریت مزرعه‌ای آبیاری جویچه‌ای به روش زمان واقعی,

- سعید حسنی, شبیه‌سازی آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سجاس با استفاده از مدل GMS,

- شیما افتخار, بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک,

- سپند جرجانی, بررسی اثر کم آبیاری یکی در میان بر محصول پنبه به کمک مدل «AquaCrop» در دشت ورامین,

- رضا مشتاق, مدلسازی بهره برداری مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیتم : مطالعه موردی سد مخزنی سفیدرود,

- حمید فاضل, کاربرد مواد سوپر جاذب در روش جایگذاری چالکود به منظور افزایش کارایی مصرف آب و مواد غذایی در باغات,

- حسین مرادی, ارائه روشی به منظور بهبود برآورد بار معلق رسوب رودخانه در دورههای کم آبی و پرآبی (مطالعه رودخانه دینور),

- کریمی سرخی, راهبرد آب مجازی در مدیریت مصرف آب کشاورزی(مطالعه موردی : استان مازندران),

- عبدالله مصطفی زاده, شبیه‌سازی بهره‌برداری از سد شهید کاظمی و سیستم زرینه رود با استفاده از مدل WEAP,

- محمود احمدی, پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه همدان,

- فریبا شاهرخی, بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد گندم دیم در منطقه ابهر,

- علی جلوس حقی, بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت منابع و مصارف آب در حوضه آبریز تهران-کرج,

- محمد علی بیات, بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در محصولات استراتژیک در مقیاس منطقه ای "مطالعه موردی استان همدان",

- سیدمحسن طباطبائیان, مدیریت، بهره برداری و ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: شهرستان دامغان ),

- آرش صمدی, ارزیابی عملکرد زهکشهای زیرزمینی با استفاده از مدل PEST و DRAINMOD (مطالعه موردی: دشت زرینه رود),

- علی اسدی, بررسی اثرات احداث سدهای سری(مخزنی-برقابی) بر وضعیت منایع آب و مصارف حوضه با استقاده از نرم افزار WEAP(مطالعه موردی حوضه نازلوچای و دریاچه ارومیه),

- حسن پورفلاح, اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد راتون برنج رقم هاشمی,

- علی قنواتی, شبیه‌سازی و ارزیابی آب زیرزمینی آبخوان دشت قم بااستفاده از مدلVisual Modflow,

- مهدی سرایی تبریزی, بهبود کارایی مصرف آب با استفاده از تکنیک آبیاری موضعی (Partial Root Drying),

- صابر انصاری, بررسی دو روش گرافیکی و عددی جداسازی جریان پایه هیدروگراف(مطالعه موردی: حوضه آبریز کارون، ایستگاه پل شالو),

- بهنام حبیب زاده, مقایسه دو روش نفوذ سنج گلف و چاهک معکوس در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک(مطالعه موردی اراضی کشاورزی دانشگاه ارومیه),

- توحید آجری, ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری قطره‌ای (مطالعه موردی اراضی پایاب سد ستارخان-آذربایجان شرقی),

- سید امیر شمس نیا, پیشبینی استوکستیکی خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهوارهای و شاخص خشکسالی RDI,

- الناز نورزی اقدم, پیشبینی کوتاه مدت نیاز آبی و عملکرد محصولات زراعی با استفاده از مدلهای اگروهیدرولوژی، اقلیمی و داده¬های ماهواره¬ای (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن),

- فریبرز احمدزاده, تخصیص منابع آب محدود با استفاده از کم آبیاری از طریق بهینه سازی (مطالعه موردی منطقه ارسباران),

- شهرام شاهمحمدی, شبیه سازی انتقال فلزات سنگین در محیطهای متخلخل غیراشباع با رابطه کسری انتقال – پخش,

- مهرداد فریدونی, کاربرد تحلیل مولفه های بیلان هیدرولوِِِِژیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در استان فارس,

- محسن نجارچی, بهینه سازی منابع آب در سد و شبکه آبیاری دشت قزوین جهت تهیه مدلی برای کم آبیاری,

- محمد نوری قیداری, برآورد حداکثر سیلاب محتمل با روش فرکتال و مقایسه آن با روش‌های آماری و سینوپتیکی (مطالعه موردی حوضه آبریز بختیاری),

- شهرو مختاری, برآورد تغذیه آب زیرزمینی از طریق مدل سازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: آبخوان شازند),

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

استاد نمونه سال 1395 دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

1.  عضو هیات تحریریه نشریه علمی و پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

2.  عضو هیات تحریریه مجله مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات خوزستان

زمینه های تدریس

1- آبیاری و زهکشی

2- مدیریت منابع آب

 

حسین بابازاده

حسین بابازاده

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^